Strona główna Strona główna Strona główna Strona główna

Pszenica

Program dokarmiania z zastosowaniem płynnych nawozów PLONVIT 

Kliknij w dany etap, aby dowiedzieć sie więcej.

 

STANDARD – zabiegi dolistne zalecane w każdych warunkach uprawowych.
OPCJE – przedstawiają szerokie możliwości stosowania dodatkowych nawozów dolistnych, przydatnych w poszczególnych fazach rozwojowych. Można nimi wzbogacić zabiegi STANDARD w indywidualnych warunkach uprawowych i/lub dla zwiększenia wydajności produkcji.

 

Wzbogacając mieszankę nawozów STANDARD o 1–2 nawozy, należy pamiętać o bezpiecznym dla roślin stężeniu składników pokarmowych w roztworze.

 

W szczególnych sytuacjach uprawowych, gdy trzeba zastosować kilka dodatkowych nawozów, niezbędnym może być dodatkowy zabieg dokarmiania dolistnego.

 

Przygotowanie materiału siewnego

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:
Zwiększenie siły i energii kiełkowania STANDARD PRIMUS L
lub
PRIMUS B
0,2-0,3 l na 100 kg materiału siewnego
Przyspieszenie wschodów i rozwoju roślin. Wydłużenie okresu wegetacyjnego. Dostarczenie kiełkującym nasionom makro- i mikroelementów. Dobre ukorzenienie. Zwiększenie odporności na suszę i patogeny. Zalecane przy zaprawianiu nasion wszystkich gatunków zbóż.

 

Cały okres wegetacji

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:
Zwiększenie skuteczności
działania agrochemikaliów
WSZYSTKIE ZABIEGI DOLISTNE adiuwant
FASTER
50- 150 ml
na 100 l wody
Ograniczenie tworzenia się piany w zbiorniku opryskiwacza, zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropli, lepsze pokrycie liścia, dłuższe przyleganie kropli do powierzchni liścia, zapobieganie spływaniu kropli. Zalecane do wszystkich zabiegów dokarmiania dolistnego i ochrony roślin.
PROAQUA pH

100- 200 ml  
na 100 l wody
Zmniejszenie twardości wody, lepsza mieszalność agrochemikaliów, obniżenie pH i stabilizacja roztworów roboczych, neutralizacja jonów blokujących działanie agrochemikaliów.

 

Jesień  wschody – początek krzewienia

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:
Zwiększenie zimotrwałości. Prawidłowy rozwój jesienny, Pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego STANDARD PLONVIT Z
1,5 l/ha
Kompleksowe i zbilansowane  dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem Cu i Mn (na niedobory których zboża są wrażliwe). Stymulowanie wzrostu, zwiększenie odporności na stresy i choroby poprzez zastosowanie formuły CHAAT. Zwiększenie zimotrwałości. Brak lub ograniczone stosowanie nawozów organicznych. Uprawa w monokulturze. Opóźnione siewy i wschody. Chłodna i sucha jesień. Rośliny o słabej kondycji.
Molibdenit
1 l/ha
Zaopatrzenie w molibden. Dobra i wydajna asymilacja azotu z gleby, zwiększenie odporności na czynniki stresowe (grzyby, niskie temperatury), pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną (zwiększenie zimotrwałości). Późne siewy. Niska zasobność gleby w azot. Gleby kwaśne.
Mikrovit Mn 160  1–2  l/ha
lub
INTERMAG CHELAT Mn 13  
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Rozbudowa systemu korzeniowego. Zwiększenie wykorzystania wody jesienią.
Poprawa kondycji i zdrowotności roślin.  
Lepsze przezimowanie i odporność na stresy i patogeny.
Późne siewy. Opóźnione wschody. Gleby o pH powyżej 5,5 (obowiązkowo powyżej 7).
Sucha i chodna jesień.
*siarczan magnezu Zaopatrzenie w magnez i siarkę. Prawidłowy rozwój chlorofilu.
Usprawnienie transportu substancji zapasowych do korzeni - pozytywny wpływ na zimotrwałość. Lepsze pobranie
i wykorzystanie  azotu. Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną.
Susza lub nadmierne opady. Lekkie gleby.  Chłodna jesień
OPCJE TYTANIT
 0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki stresowe. Prawidłowy wzrost i rozwój jesienny. Opóźnione siewy, słabe i nierównomierne wschody. Susza lub nadmierne opady. Niskie temperatury. Zła kondycja roślin. słabe stanowiska.
UNI PK 10:18
3-5 l/ha
Dostarczenie zbilansowanych ilości fosforu i potasu. Zwiększenie odporności na suszę (lepsza gospodarka wodna rośliny). Dostarczenie fosforu w niskich temperaturach. Pozytywny wpływ na prawidłowy pokrój roślin (szczególnie systemu korzeniowego), proces krzewienia i rozwój zawiązków kłosa skutkujący zwiększeniem plonu ziarna. Sucha i chłodna jesień. Nadmierna wilgotność. Niedobór potasu i fosforu. Słabe stanowiska. Gleby o pH < 6,5. Późne siewy i wschody. Słaba kondycja roślin.
NITROMAG
3–5 l/ha
Dostarczenie łatwo przyswajalnych form azotu, magnezu i mikroelementów. Prawidłowy przyrost biomasy przed spoczynkiem zimowym. Intensywna produkcja roślinna. Sucha i chłodna jesień. Nadmierne opady. Opóźnione siewy i wschody. Słabe stanowiska. Słaba kondycja roślin.

 

WIOSNA krzewienie

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:
Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym, optymalne wykorzystanie składników pokarmowych i prawidłowy rozwój wiosenny - zwiększenie plonu STANDARD PLONVIT Z
1-1,5 l/ha
Kompleksowe i zbilansowane  dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem Cu i Mn (na niedobory których zboża są wrażliwe). Regeneracja uszkodzeń. Stymulowanie wzrostu, zwiększenie odporności na stresy i choroby poprzez zastosowanie formuły CHAAT. Zwiększenie odporności na chłody. Stymulowanie do dobrego wykorzystania makroelementów dla budowania biomasy roślin i plonu ziarna. Niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne. Brak lub ograniczone stosowanie nawozów organicznych. Uprawa w monokulturze.
MIKROVIT Cu 80
1-2 l/ha
lub
INTERMAG CHELAT Cu 14
1 kg/ha
Dostarczenie miedzi. Prawidłowy rozwój tkanki mechanicznej i przewodzącej - zapobieganie wyleganiu. Lepszy transport wody i składników pokarmowych. Zwiększenie odporności roślin na patogeny i warunki stresowe (grzyby, niskie temp.). Pozytywny wpływ na rozwój kłoska -zwiększenie liczby ziarniaków w kłosie.
Zapobieganie tzw. „chorobie nowin” (bielenie liści i kłosów). Stymulacja pobierania manganu z gleby.
Intensywna produkcja. Odmiany z tendencją do wylegania. Gleby z dużą ilością materii organicznej. Obniżona kondycja po okresie zimowym. Duża presja patogenów.
TYTANIT  
0,2 l/ha
Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym. Regeneracja uszkodzeń. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy i patogeny (grzyby, przymrozki, susza lub nadmierna wilgotność). Śnieżna i mroźna zima. Susza.  Przymrozki i chłody wiosenne. Słaba kondycja roślin po zimie.
*siarczan magnezu Dostarczenie magnezu i siarki. Pobudzenie roślin po spoczynku zimowym poprzez stymulowanie rozwoju chlorofilu. Zapobieganie chorobie fizjologicznej  -"chloroza magnezowa".  Dobre wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na chłody wiosenne.  Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Sucha i chłodna wiosna. Śnieżna zima i nadmierne opady wiosenne (wymywanie składników pokarmowych).
Lekkie gleby. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH gleby.
OPCJE NITROMAG
3-5 l/ha
Dostarczenie łatwo przyswajalnych form azotu, magnezu i mikroelementów. Prawidłowy przyrost biomasy. Pobudzenie roślin do wzrostu. Regeneracja uszkodzeń. Intensywna produkcja roślinna. Sucha i chłodna wiosna. Nadmierne opady. Słabe stanowiska. Gleby o pH<6,5. Opóźnienie rozwoju. Słaba kondycja roślin.
FOSTAR
3-5 l/ha
Dostarczenie fosforu w formie organicznej, łatwo dostępnej dla roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin. Wspomaganie regeneracji i rozwoju systemu korzeniowego. Przyspieszenie wegetacji i wspomaganie prawidłowego rozwoju roślin. Obniżenie pH cieczy użytkowej - poprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w cieczy i stabilizacja roztworów roboczych. Intensywna produkcja roślinna. Niska zasobność gleby w fosfor. Ograniczone nawożenie fosforem. Niskie temperatury.
Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH gleby.
K-300
3-5 l/ha
Dostarczenie potasu. Regulacja gospodarki wodnej i hormonalnej roślin. Pobudzenie do intensywnego wzrostu i rozwoju roślin (prawidłowy rozwój liści). Zwiększenie odporności na stresy i choroby. Poprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w cieczy użytkowej. Intensywna produkcja roślinna. Niska zasobność gleby w potas. Brak lub ograniczenie nawożenia potasowego. Niedobór wody.
UNI PK 10:18
3-5 l/ha
Dostarczenie w zbilansowanych ilościach fosforu i potasu. Zwiększenie odporności na suszę (lepsza gospodarka wodna rośliny). Dostarczenie fosforu w niskich temperaturach. Regeneracja systemu korzeniowego. Pozytywny wpływ na prawidłowy pokrój roślin (krzewienie i rozwój zawiązków kłosa skutkujący zwiększeniem plonu ziarna). Intensywna produkcja. Sucha i chłodna wiosna. Nadmierna wilgotność. Niedobór potasu i fosforu. Słaba kondycja roślin.
SUPER S
3-6 l/ha
Dostarczenie siarki. Dobre wykorzystanie azotu - prawidłowy rozwój roślin. Zwiększenie odporności roślin na patogeny. Zwiększenie plonu. Intensywna produkcja. Wysokie dawki nawozów azotowych. Duża presja patogenów.
WAPNOVIT
2-3 l/ha
Dostarczenie wapnia. Prawidłowy rozwój i wzmocnienie struktury tkanek. Poprawa kondycji roślin i regeneracja uszkodzeń. Lepsze gospodarowanie wodą i zwiększenie odporności na patogeny i niekorzystne warunki środowiskowe. Intensywna produkcja. Niskie pH gleby. Susza lub  nadmiar wilgotności. Duża presja patogenów.

 

Strzelanie w źdźbło - kłoszenie

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:

Stymulacja do  budowania biomasy

Prawidłowy rozwój liści (liść flagowy, liść podflagowy


Prawidłowy rozwój kłosa

STANDARD PLONVIT Z
1,5-2 l
Kompleksowe i zbilansowane  dostarczenie mikroelementów w proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem Cu i Mn (na niedobory których zboża są wrażliwe). Stymulowanie wzrostu, zwiększenie odporności na stresy i choroby poprzez zastosowanie formuły CHAAT. Stymulowanie do dobrego wykorzystania makroelementów dla budowania biomasy roślin i plonu ziarna. Brak lub ograniczone stosowanie nawozów organicznych. Słabe stanowiska. Uprawa w monokulturze. Rośliny o słabej kondycji.
MIKROVIT Mn 160
1–2  l/ha
lub
INTERMAG CHELAT Mn 13
0,5–1 kg/ha
Dostarczenie manganu. Wspomaganie procesu fotosyntezy - szybki przyrost biomasy. Prawidłowy rozwój liścia flagowego. Zapobieganie chorobie fizjologicznej (rozpad chlorofilu) - „szara plamistość”.  Zwiększenie odporności na suszę oraz inne warunki stresowe i patogeny. Pozytywny wpływ na jakość pyłku -  prawidłowe zawiązanie ziarniaków. Intensywna produkcja.
Gleby o pH powyżej 5,5 (obowiązkowo powyżej 7).
Susza lub nadmierna wilgotność. Duża presja patogenów.
TYTANIT  
0,2 l/h

Stymulacja i regulacja procesów biochemicznych. Pobudzenie do intensywnego wzrostu roślin. Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Zwiększenie odporności na stresy i patogeny (grzyby, niskie temperatury, susza lub nadmierna wilgotność). Wspomaganie rozwoju organów generatywnych - zawiązywania ziarniaków. Zwiększenie plonu i jakości ziarna.

Intensywna produkcja roślinna. Warunki stresowe (susza, duża wilgotność, duża presja patogenów)
*siarczan magnezu Dostarczenie magnezu i siarki. Zapobieganie chorobie fizjologicznej  -"chloroza magnezowa".  Stymulowanie rozwoju chlorofilu w liściu flagowym  i podflagowym – dobre wypełnienie ziarniaków w kłosie. Efektywne wykorzystanie azotu z gleby. Zwiększenie odporności na niskie temperatury.  Pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną i enzymatyczną. Intensywna produkcja. Przewidywany wysoki plon. Susza lub nadmierna wilgotność. Lekkie gleby. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH gleby. Słabe wybarwienie i zła kondycja roślin.
OPCJE NITROMAG
3-5 l/ha
Dostarczenie łatwo przyswajalnych form azotu, magnezu i mikroelementów. Prawidłowy przyrost biomasy. Pobudzenie roślin do wzrostu. Zwiększenie plonu. Intensywna produkcja roślinna. Nadmierne opady. Słabe stanowiska. Gleby o pH<6,5. Słaba kondycja roślin.
FOSTAR
3-5 l/ha
Dostarczenie fosforu w formie organicznej, łatwo dostępnej dla roślin. Pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną roślin. Wspomaganie regeneracji i rozwoju systemu korzeniowego. Przyspieszenie wegetacji i wspomaganie prawidłowego rozwoju roślin. Obniżenie pH cieczy użytkowej - poprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w cieczy i stabilizacja roztworów roboczych. Intensywna produkcja roślinna. Niska zasobność gleby w fosfor. Ograniczone nawożenie fosforem. Niskie temperatury. Zbyt wysokie lub zbyt niskie pH gleby.
K-300
3-5 l/ha
Dostarczenie potasu. Regulacja gospodarki wodnej roślin. Pobudzenie  do intensywnego i prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin (prawidłowy rozwój liści). Zwiększenie odporności na stresy i choroby. Poprawa przyswajalności składników pokarmowych zawartych w cieczy użytkowej. Intensywna produkcja roślinna. Zła kondycja roślin spowodowana Niedobór wody. Niska zasobność gleby w potas. Ograniczone nawożenie potasem.
UNI PK 10:18
3-6 l/ha
Dobre zaopatrzenie roślin w fosfor i potas.
Zwiększenie odporności na suszę (poprawa gospodarki wodnej roślin) i regulacja gospodarki energetycznej. Wspomaganie budowania biomasy. Prawidłowy rozwój powierzchni asymilacyjnej (rozwój liścia flagowego) oraz kłosów.
Intensywna produkcja. Objawy niedoboru P i K. Ograniczone nawożenie fosforem i potasem.
SUPER S
3-6 l/ha
 
Dostarczenie siarki. Dobre wykorzystanie azotu - prawidłowy rozwój roślin. Zwiększenie odporności roślin na patogeny. Zwiększenie plonu.
 
Intensywna produkcja. Wysokie dawki nawozów azotowych. Duża presja patogenów.
 

WAPNOVIT
2-3 l/ha

Dostarczanie wapnia. Prawidłowy rozwuj i wzmacnianie struktóry tkanek. Poprawa kondycji roślin i regeneracja uszkodzeń. Lepsze gospodarowanie wodą i zwiększenie odporności na patogeny i niekorzystne warunki środowiskowe. Poprawa jakości ziarna. Intensywna  produkcja. Niskie pH gleby. Susza lub nadmiar wilgotności. Duża presja patogenów.

 

Po kwitnieniu

Cel zabiegu Program Zalecenia Zalety i korzyści Szczególnie polecane:
Zwiększenie plonu i jakości ziarna (wyższa zawartość glutenu i mniejsza zawartość mykotoksyn) STANDARD *UNI PK 10:18
3–5 l/ha

 lub

*ALKALIN PK 10:20
1,5–3  l/ha
Dostarczenie zbilansowanych ilości P i K. Lepsze wykorzystanie nawożenia azotowego. Utrzymanie liścia flagowego w dobrej kondycji  - przedłużanie nalewania ziarniaków - wpływ na   MTZ. Zwiększenie zawartości białka (w tym glutenu) - poprawa jakości ziarna. Lepsza gospodarka wodna - większa odporność na suszę.


*Stosując UNI PK 10:18 – możliwość mieszania z innymi agrochemikaliami.

*Stosując ALKALIN 10:20 – dodatkowa ochrona kłosa przed patogenami grzybowymi, zmniejszenie ryzyka zawartości mykotoksyn w ziarnie.
Uwaga! Ograniczona mieszalność z innymi agrochemikaliami.
Intensywna produkcja. Wysokie nawożenie doglebowe azotem. Presja patogenów grzybowych. Duża wilgotność lub susza
TYTANIT  
0,2 l/ha
Stymulacja roślin do lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych (wydłużanie okresu nalewania ziarniaków). Zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe. Intensywna produkcja. Wysokie nawożenie doglebowe azotem. Presja patogenów.   Susza lub nadmierna wilgotność. Zła kondycja roślin.
OPCJE NITROMAG
3-5 l/ha
Zaopatrzenie roślin w azot, magnez oraz mikroelementy. Poprawa kondycji roślin. Poprawa gromadzenia asymilatów w ziarnie, w szczególności białka. Zwiększenie MTZ. Intensywna produkcja. Słabe stanowiska. Rośliny w słabej kondycji.

* W zależnosci od wybranego SIARCZANU MAGNEZU ( stopnia uwodnienia: jedno-,pięcio-,lub siedmiowodny) stosować dawki zalecane na opakowaniu

© INTERMAG 2014

Realizacja: evosoft

W naszej ofercie ofercie znjadą Panstwo następujące produkty: nawozy, nawozy dolistne, nawozy rolnicze, nawozy ogrodnicze, nawożenie, dokarmianie dolistne, dokarmianie roślin, tytanit, fertygacja, chelaty, plonvit, nawozy borowe, nawozy wapniowe, nawozy wieloskładnikowe, nawozy mikroelementowe, nawożenie zbóż, nawożenie rzepaku, nawożenie kukurydzy, nawożenie jabłoni, nawożenie warzyw, nawożenie sadów


x
: szt.